Ranaco Group Logo

Announcement


Pengumuman kepada pelajar yang menggunakan sistem AIMS.

Perhatian kepada semua pelajar. Jika terdapat sebarang perubahan pada maklumat diri anda, sila hadir ke Pejabat Unit Data untuk pengemaskinian.

Para pelajar adalah diwajibkan untuk memberikan alamat e-mel kepada Unit Data.Student Academic Information System

Matric No
Password
Matric No *
IC No *